Δίστομο (13/2/2022)

Από την επίσκεψη μαθητών στο Δίστομο.

20220213-Distomo-1

2

3

20220213-Distomo-3

4

20220213-Distomo-4

5

20220213-Distomo-5

6

20220213-Distomo-67

7

20220213-Distomo-7

8

20220213-Distomo-8

9

20220213-Distomo-9