Αρχική σελίδα Το σχολείο μας Εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων (2021-2022)

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων (2021-2022)

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων 

(Υ.Α. 94207/Δ2/29.7.2021)

 Α' Τάξη 

Α/Α Μάθημα Ώρες
1 Θρησκευτικά 2
2 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 4
3 Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5
4 Ιστορία 2
5 Μαθηματικά 4
6 Φυσική 1
7 Βιολογία 1
8 Γεωγραφία 1
9 Αγγλικά 2
10 Γαλλικά ή Γερμανικά 2
11 Φυσική Αγωγή 2
12 Οικιακή Οικονομία 1
13 Καλλιτεχνικά - Μουσική 1+1
14 Πληροφορική - Τεχνολογία 2+1
15 Εργαστήρια Δεξιοτήτων 1
Σύνολο  33


 Β' Τάξη    

Α/Α Μάθημα Ώρες
1 Θρησκευτικά 2
2 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 4
3 Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 4
4 Ιστορία 2
5 Μαθηματικά 4
6 Φυσική 2
7 Χημεία 1
8 Βιολογία 1
9 Γεωγραφία 2
10 Αγγλικά 2
11 Γαλλικά ή Γερμανικά 2
12 Φυσική Αγωγή 2
13 Καλλιτεχνικά - Μουσική 1+1
14 Πληροφορική - Τεχνολογία 1+1
15 Εργαστήρια Δεξιοτήτων 1
Σύνολο  33


 Γ' Τάξη  

Α/Α Μάθημα Ώρες
1 Θρησκευτικά 2
2 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 4
3 Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 4
4 Ιστορία 2
5 Μαθηματικά 4
6 Φυσική 2
7 Χημεία 1
8 Βιολογία 1
9 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή 3
10 Αγγλικά 2
11 Γαλλικά ή Γερμανικά 2
12 Φυσική Αγωγή 2
13 Καλλιτεχνικά - Μουσική 1+1
14 Πληροφορική - Τεχνολογία 1+1
15 Εργαστήρια Δεξιοτήτων 1
Σύνολο  34