Γενικά

Γενικές πληροφορίες για το σχολείο μας

alt

Εγγεγραμμένοι μαθητές για το σχολικό έτος 2021-2022: 

ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΣ
Α 3 63
Β 3 63
Γ 3 59
ΣΥΝΟΛΟ 9 185