Αρχική σελίδα Εκπαιδευτικό προσωπικό Βοηθητικό Προσωπικό (Μόνιμο και με σύμβαση)

Βοηθητικό Προσωπικό (Μόνιμο και με σύμβαση)

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 - 2021:

κ.κ. Κώστας - Χριστίνα (Καθαριστές)