Εγγραφή στην Α' Λυκείου

 Δείτε νεότερα στο άρθρο "Λειτουργία Σχολείου - Εγγραφές (ενημ. .../6.2022)"

Οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας προς τους γονείς των μαθητών της Γ' Γυμνασίου για την εγγραφή τους στην Α' Λυκείου την σχολική χρονιά 2022-2023.

Δείτε την επιστολή του Υπουργείου προς τους γονείς

Δείτε και κατεβάστε την Υπεύθυνη Δήλωση γονέων

Η υπεύθυνη δήλωση είτε θα γίνει ηλεκτρονικά είτε θα φέρει υπογραφή από ΚΕΠ. Υπεύθυνη δήλωση πρέπει να κάνουν ΚΑΙ οι δύο γονείς. Η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή και στις δύο πρέπει να είναι ίδια.

Σε περίπτωση που ΔΕΝ είναι σωστά

  • τα στοιχεία των κηδεμόνων,
  • η ακριβής ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/τριας και
  • η διεύθυνση κατοικίας (οδός, αριθμός, δήμος, ταχυδρομικός κώδικας)

ΔΕΝ μπορεί να γίνει εγγραφή σε Λύκειο.

Την τοποθέτηση μαθητή/μαθήτριας σε Λύκειο θα την επιβεβαιώσουν ηλεκτρονικά ΚΑΙ οι δύο γονείς (καθένας με του δικούς του κωδικούς Taxinet), διαφορετικά δεν μπορεί να οριστικοποιηθεί η εγγραφή.