Ημερήσιο ωράριο διδασκαλίας & διαλειμμάτων σχολικού έτους (2022-23)

Το ωράριο διδασκαλίας και διαλειμμάτων του σχολείου είναι:

 

Όλα τα τα τμήματα
1η ώρα    8:15-  9:00
2η ώρα   9:00-  9:45
Διάλειμμα   9:45-10:00
3η ώρα 10:00-10:45
Διάλειμμα   10:45-10:55
4η ώρα 10:55-11:40
Διάλειμμα 11:40-11:50
5η ώρα 11:50-12:35
Διάλειμμα  12:35-12:45
6η ώρα 12:45-13:30
7η ώρα 13:30-14:10Το παρακάτω πρόγραμμα ίσχυσε έως τις 22/10/2021

Τμήματα: Α1,Α2,Β1,Β2 .....       Τμήματα: Α3,Β3,Β2,Γ1,Γ2,Γ3
1η ώρα   8:15-  9:00 1η ώρα   8:15-  9:00
2η ώρα   9:00-  9:45 Διάλειμμα  9:00-  9:15
Διάλειμμα   9:45-10:00 2η ώρα   9:15-10:00
3η ώρα 10:00-10:45 3η ώρα  10:00-10:45
4η ώρα 10:45-11:30  Διάλειμμα  10:45-11:00
Διάλειμμα 11:30-11:45  4η ώρα  11:00-11:45
5η ώρα 11:45-12:30  5η ώρα  11:45-12:30
6η ώρα 12:30-13:15  Διάλειμμα  12:30-12:45
Διάλειμμα 13:15-13:30 6η ώρα  12:45-13:30
7η ώρα 13:30-14:10  7η ώρα  13:30-14:10